Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här hemsidan är endast för allmän information. Informationen tillhandahålls av [sitename], och medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga garantier av något slag, uttryckligen eller underföröstått om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende till hemsidan eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterade grafiska element som finns på hemsidan oavsett ändamål. Det är därför på din egen risk om du på något sätt lägger tillit till något nämnt ovan.

Under inga omständighter kommer vi att vara ansvariga för någon typ av förlust eller skada, indirekt eller följdskada, eller förlust eller skada som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som uppstår på grund av eller i samband med användningen av denna webbplats.

Via denna hemsidan kan du länka till andra hemsidor som inte kontrolleras av [sitename]. Vi har ingen kontroll över hemsidornas art, innehåll eller tillgänglighet. Länkandet betyder inte nödvändigtvis en rekommendation eller att vi stöder åsikterna uttryckta inom dem.

Varje ansträning som görs är för att hålla hemsidan igång. Men [sitename] tar inget som helst ansvar för, och ansvarar inte för, att hemsidan är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll.