Blog

Svenskt kött – Och varför man helst ska äta det

Svenskt kött är känt för deras kvalité och omsorg. Kossorna blir väl omhändertagna, betar på bra mark och blir sedan slaktade på det bästa möjliga sättet. I Sverige har vi god tillgång till bete och vatten vilket gör att man kan ge kossorna det bästa möjliga omhändertagandet, vilket därefter leder till bra kött. Sverige har även stränga lagar när det gäller uppfödning och slakt av kor, grisar, lamm m.m. detta gör även att svensk kött toppar marknaden för kvalité. Tack vare att Sveriges kor, lamm, grisar m.m. får beta ute bidrar man till fler arter av insekter, fåglar och växter samt öppna landskap och till biologiskt mångfald.

Svenskt kött är känt för att innehålla minst mängd tillsatser och farliga ämnen än kött över hela världen. Detta gör att konsumenterna drabbas av mindre sjukdomar och hälsoproblem. Man kan även välja ekologiskt kött och det menas med att köttet inte innehåller några tillsatser eller farliga ämnen. Ekologiskt kött är bättre för hälsan men kostar också mycket mer i butik.

Hur slakteriet till?

I Sverige går slakten från bönderna till förpacknings fabrik där man paketerar köttet. Även här råder lagar och regler för hur köttet ska behandlas. Dessa färdig packade paket skickas sedan vidare till butik eller runt om i världen. Svenska kött är alltid markerat med sin logga ”svenskt kött”, för att visa att det är producerat i Sverige oavsett om köttet är i Sverige eller i ett annat land. Dessa kött som skickas utomlands kan vara mer behandlat men ligger fortfarande som minst behandlat kött i världen.

Hur slakten går till är det många som är bekymrade över hur det går till men Sverige har flera olika lagar som gör att detta sköts på bästa sätt. Som t.ex. korna får inte transporteras längre än 8 timmar och blir nedsövda under transporten för att det inte ska uppstå panik och påverka kvalitén på köttet. Och oavsett om köttet packas på ett stort eller litet företag så lyder samma lagar för alla.

Kött industrin har tyvärr ökat drastiskt under dem senaste 50 åren vilket gör att Sverige måste producera mer kött för att hålla upp tempot med det som säljs i butik. Många kor är bra för naturen, men för mycket kor leder till att fler öppna landskap krävs och mycket mer mark att beta på. Detta kan klassas som ett miljöproblem, då marken och betet inte riktigt räcker till. I Sverige äts det jätte mycket kött och forskare har börjat forska mer och mer om kött egentligen är bra för människan då oron över allt fler cancer dabbade människor har ett sammanhang med maten och köttet. Det spekuleras olika och många forskare kommer fram till att man ska äta endast veganmat och vissa påstår att kött är okej att äta i rätt mänger. Ingen har riktigt kommit fram till ett trovärdigt beslut om vad som är bra eller inte bra att äta för en människa därför har ekologiskt blivit allt mer vanligare att köpa.

Börja konsumera svenskt kött

Tack vare att kött har blivit en stor vara för Sverige och har blivit så populärt även i andra länder så inkluderas omkring 16000 människor från uppfödning till butik. Köttet har flera olika vägar att gå innan det faktiskt kommer ut i förpackning i butik. Det börjas med uppfödning på gård, till slakteri, till styckning, till förpackningen för att sedan åka ut i butik.

Nu vet du varför man alltid ska välja svenskt kött!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *